ik1

VRIJ EN ONVRIJ

Goedemorgen BBLers,

Al een hele poos loop ik met dit onderwerp in gedachte rond en al lezend en zoekend in de Bijbel vond ik het verhaal van Hagar en Saraï. Twee vrouwen die in het leven van Abraham een belangrijke rol hebben gespeeld. Twee vrouwen, twee geschiedenissen.

Genesis 16

God had Abraham en Saraï veel nakomelingen beloofd. Maar dat liet op zich wachten. Saraï (vrij) gaf Hagar, haar slavin (onrvij), aan Abraham om kinderen van hem te krijgen. Toen Hagar (betekent vluchteling) in verwachting raakte vluchtte zij voor de jaloerse Saraï. Hagar kreeg een zoon genaamd Ismaël.

Ook Saraï kreeg later een zoon Izaak.

God sloot twee verbonden met de mens

Met de nakomelingen van Hagar sloot Hij een verbond op grond van de wet op de Sinaï. Wat het symbool is van het tegenwoordige Jeruzalem, de moederstad van de Joden. Zij leven onder de SLAVERNIJ van de wet.

Met de nakomelingen van Saraï sloot Hij een verbond op grond van de belofte. Het symbool van het hemelse Jeruzalem. Zij zijn VRIJ

Paulus zegt in Galaten 4: 28 Wij zijn kinderen van de vrije vrouw. Christus heeft ons vrijheid gegeven. ECHTE VRIJHEID.

Ik heb veel nagezocht op internet en ben daardoor veel te weten gekomen over het onderwerp vrij en onvrij. De afbeelding laat twee vrouwfiguren zien. En rechts een kindfiguur. De laatste tijd werk ik met collages. Op kaart formaat. Dit is ook op kaartformaat.

Fijne vakantie allemaal!

Janneke
Beeldend Bijbellezen
MailPoet