Getallen in de Bijbel en hun betekenis

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel

Beeldend Bijbellezen – Afscheid

Het stof keert terug naar de aarde waar het vandaan kwam en de levensgeest gaat terug naar God. Daar kwam het vandaan.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel

Gelijkenissen

Het mosterdzaadje

Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Iemand zaait het zaadje in zijn tuin en deze groeit uit tot een boom. In de takken van de boom bouwen vogels hun nest.

Mattheus 13:31-32, Marcus 4:30-32 en Lucas 13:18-19

Ga naar binnen door de smalle poort. Want door die smalle poort kom je bij het eeuwige leven.

Mattheus 7:13-14

De verloren zoon.

God wil niets liever dan terugkrijgen wat verloren is

Lucas:15:11-32

Jezus zei: als je naar mijn woorden luistert en doe wat ik je vraag, ben je als een verstandige man die zijn huis op een stevige rots bouwt. Mattheus 7:24-27

De brede en de smalle weg.
Op oude prenten zie je de brede weg vaak afgebeeld als de plek waar zondig genot plaatsvindt. Zoals reizen met de trein op zondag en het bezoeken van theaters.
De smalle weg ernaast is vol heiligheid, reinheid, zedigheid, kerkdiensten en zondagscholen.
Als ik zo’n prent zie, vertelt het mij dat de brede weg leuk is en de smalle weg niet leuk is. Maar is dat Bijbels gezien zo? Is wandelen met de Heere Jezus saai en zonder lol en pret? Hoort genieten niet bij Gods zegeningen voor ons, net zoals blijdschap behoort tot de vrucht van de Heilige Geest?
De brede weg heb ik donker getint en de smalle weg is vrolijk gemaakt, vol met zegeningen: muziek, bloemen, vlinders (staand voor vrijheid en voor het mogen genieten van de natuur), kroontjes (koninklijk, gekroond, heilig), en de getuigen van Hebr. 12:1 (die ons omringen en bemoedigen).
Op mijn tekening heb ik daarom de brede en de smalle weg getekend, tegenovergesteld aan de oude prenten. Niet zozeer als ‘de waarheid’, maar meer als prikkeling om na te denken over de brede en de smalle weg en wat zij inhouden.
Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel

Water in de Bijbel

Water in de Bijbel heeft vele betekenissen. Denk maar aan de Schepping, de zondvloed, de Doop etc. Water geeft leven en heeft het een wassende reinigende werking, maar ook kan het een dreiging zijn of het kwaad.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel

Bijbelse namen en hun betekenis

Izaäk – Dromen of geloven of je wilt of niet. Je zult lachen en het weten of je droomt of niet.

Julius – Waardevolle juweel

Petrus -Jezus zelf gaf Simon de nieuwe naam Petrus, wat rots betekent de rots waarop Jezus Zijn kerk zal bouwen.

Rachel en Lea – Koe en ooi.

Ezechiël, hij die door God versterkt zal worden

Paulus – Klein, gering

Thomas – Tweeling

Johannes – betekent genade. God geeft Liefde. De sprinkhanen verwijzen naar Johannes de Doper die in de woestijn van sprinkhanen leefde. “Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God” Efeziërs 2:8 HTB

Marcus – betekent ’toegewijd aan Mars’.” En “Marcus is een Latijnse naam. Het is vermoedelijk een afleiding van Mars, de god van de oorlog

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel

Geschilderde Bijbelse naam

Naam aller namen

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet’

Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn’

Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel

Zon, maan en sterren

Zon, maan en sterren bogen voor Jozef.

Psalm 8

Hoe groot is Zijn macht. Hij maakte de zon, maan en sterren. En Hij kijkt toch om naar ons kleine mensen. Hoe waardevol zijn wij in Zijn ogen!

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel