Vrij en onvrij

Het thema vrij/onvrij is  vanaf  maart 2020 actueel, corona heeft veel teweeggebracht. Onze vrijheid werd ingeperkt, we werden aan het denken gezegd: hoe vrij kun je, mag je zijn. Daarom hebben wij biddend en Bijbellezend geworsteld om dit thema uit te beelden.

De strik brak los en wij zijn vrij geraakt.
De Heer is ons tot hulp op ons gebed,
Die God , die aard’ en hemel heeft gemaakt !

Vrijgekocht door het bloed van het Lam.

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent één in Christus Jezus.
Die op de derde dag is opgestaan. Opgevaren naar de hemel. De steen rolt weg. De weg is vrij. Opstanding. Kracht naar Boven, waar Hij weer is in ’t hemels licht bij zijn Vader.

 

Vrij en onvrij

 

 

Wilt u reageren? Graag!

   

  Gepubliceerd
  Gecategoriseerd als BIJBEL

  Herstart Beeldend Bijbellezen

  Wij zagen hoe het spoor van God… Wij zagen mensen teer en fier, bloeien in steenwoestijnen.

  Beeldend Bijbellezen start weer!

   

   

   

   

  Na 8 maanden is er weer een bijeenkomst van Beeldend
  Bijbellezen. Wat doen wij? We geven bepaalde
  Bijbelgedeeltes of Bijbelse thema’s creatief weer. Dat kan
  met collages van krantenknipsels, lettering, tekenen,
  textielcreaties, verven of ruimtelijk met klei, gasbeton
  enz.

  Zaterdagmorgen 19 juni om kwart voor 10 staat de
  koffie/thee klaar. De 2 thema’s zijn: Vrij/onvrij en het
  Bijbelboek Openbaringen: voor ieder vrij om daar iets uit
  te kiezen.

  Meld je aan via de mail:
  Janneke Hooghuis: hooghuis.js56@gmail.com
  Piet Kaldewaij: pkaldewaij@live.n

  Gepubliceerd
  Gecategoriseerd als BIJBEL

  Psalmen

  Psalm 36: 6
  Heer, hoog als de hemel is Uw liefde, tot aan de wolken reikt Uw trouw

   

  Psalm 104 vers 5

  Voordat de corona uitbrak kwamen we 1x per maand bij elkaar met een groepje van 6-7 personen in de ontmoetingskerk.
  We gingen dan schilderen over verschillende onderwerpen uit de Bijbel.
  Door de coronapandemie konden we niet meer bij elkaar komen.
  We kregen opdrachten van Janneke en Piet, zodat we thuis aan de slag konden.
  Zelf ging ik met een vriendin die ook in het schildergroepje zat, thuis de opdrachten schilderen, dat was gezelliger dan alleen.
  Een van onze opdrachten was om een psalm uit te beelden.
  Zelf heb ik voor psalm 139 gekozen.
  Deze heb ik uitgebeeld met de handen van God zegenend, helend, scheppend, dragend en creatieve handen.
  In deze coronatijd is dit een troostrijke psalm, dat je weet dat God je kent waar ik zit of sta, Hij kent mijn gedachten, mijn twijfels en mijn angsten.
  Als ik kijk naar de prachtige natuur dat alles weer uitkomt, God blijft scheppend doorgaan, ondanks de corona.

  Psalm 139

  God zorgt er ook voor dat wij mensen creatief kunnen zijn en denken, dan denk ik aan de vaccins die ontwikkeld zijn en nu wereldwijd gegeven worden.

  Ook is God zegenend en helend bezig zodat ook wij zegenend voor een ander kunnen zijn.

  Mijn familielid had ook een ernstige vorm van corona doorgemaakt, ons contact is daardoor een stuk beter geworden, daarin zie ik de zegende en helende hand van God.

  De vogels die ik uit heb uitgebeeld zijn het symbool van de mens die van God weg wil zoals in vers 9-10 staat: al verhief ik mij op de vleugels van de dagenraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zal Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.

  Centraal heb ik uitgebeeld het ongeboren kind, de navelstreng naar boven naar God, zoals in vers13: U was het, die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder en vers 16: Uw ogen zagen mijn vormeloos begin.

  Psalm 143:8. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb

   

   

   

   

   

  Psalm 139 vers 9 Eer iets van mij begon te leven, was alles in Uw boek geschreven

  Als onderwerp voor deze aquarel heb ik gekozen voor de zogenaamde Halleel-psalmen. In het bijbelboek Psalmen zijn een aantal van deze psalmen bij elkaar gezet. Psalm 113-118, Psalm 135-136 en Psalm 145-150. De psalmen beginnen of eindigen met het woord “halleluja”.

  Halleel-psalmen

  Met de handen omhoog brengen wij dank en eer aan onze God. Wij zingen het uit!

   

   

   

   

   

   

  Gepubliceerd
  Gecategoriseerd als BIJBEL

  Sporen van God

  Wij zagen hoe het spoor van God sporen van mensen kruisten. Wij zagen licht, een vuur laait op, feest voor armen in het duister.

  Welke sporen van God laten in onze wereld Zijn aanwezigheid zien?

  Daar waar het spoor van God zich kruist met onze weg is de weg rood van vuur en feest!

   

   

  Gepubliceerd
  Gecategoriseerd als BIJBEL

  Het nieuwe Jeruzalem

  Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuwe Jeruzalem

  Hij zal al hun tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

  Openbaring 21:4b

   

  Stilte inkeer ontluiking en nieuw leven

  Ik heb gebruik gemaakt van het artikel God houdt van kleuren

  Geel – mens- verootmoediging
  Paars– achtergrond- staat voor het offer van Jezus
  Groen– blad met bijbel- staat voor herstel en vernieuwing

  Goud– als tak- staat voor-
  Gods aanwezigheid                    Gods voorzienigheid
                                                                                   Loutering en zuivering                                                                                                                                                                                                                 

  Gepubliceerd
  Gecategoriseerd als BIJBEL

  Luchten spreken Bijbelboekdelen”

  Daar ruist langs de wolken….

  Luchten bepalen voor mij de sfeer van de dag. Wij wonen in een flat op de 7e etage met een uitzicht op de skyline van Rotterdam. We genieten van prachtige luchten van zonsopgang tot zonsondergang. Het kan ook niet uitblijven om de kwast op te pakken en hier iets mee te doen.

  Gepubliceerd
  Gecategoriseerd als BIJBEL