Water in de Bijbel

Water in de Bijbel heeft vele betekenissen. Denk maar aan de Schepping, de zondvloed, de Doop etc. Water geeft leven en heeft het een wassende reinigende werking, maar ook kan het een dreiging zijn of het kwaad.

Wie in mij gelooft, zoals de Schrift zegt : stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

De waterput

Water brengt leven en reinigt.

Levend water

In het begin van de Bijbel gaat over water. “De Geest van God zwierf over de wateren”. Aan het eind “En Hij liet me de zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal”

Water

Water heeft de hoogste soortgelijke warmte van alle stoffen. Als dat niet zo was dan zag het er slecht uit voor de mensheid.

Een algemene wet die voor het heelal geldt, is dat alle stoffen bij kouder worden inkrimpen en bij verwarmen uitzetten, met één uitzondering : water.

Zakt de temperatuur onder de 4 graden Celsius dan zet water weer uit, zodat het koudste water ( of ijs ) altijd boven blijft drijven.

Het warmere water zakt dus naar onderen zodat alles wat onder water leeft, zoals vissen en planten, in leven blijft.

Water geleidt warmte heel slecht ( ijs en stoom ook ) .

Dat klopt met wat in Psalm 147 : 16a staat : “Hij geeft sneeuw als wol….”.

Ook hier weer een duidelijk en doordacht doel: de onderliggende planten worden beschermd tegen de snerpende vrieskou.

Water … een unieke stof in Gods unieke schepping!

De doortocht door de Rietzee.

Exodus 14

Zoals God Zijn volk redde, zo mogen wij ons ook gered voelen.

“Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser”

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel

Bijbelse namen en hun betekenis

Izaäk – Dromen of geloven of je wilt of niet. Je zult lachen en het weten of je droomt of niet.
Julius – Waardevol juweel
Maria
Petrus -Jezus zelf gaf Simon de nieuwe naam Petrus, wat rots betekent de rots waarop Jezus Zijn kerk zal bouwen.
Rachel en Lea – Koe en ooi.
Ezechiël, hij die door God versterkt zal worden
Paulus – Klein, gering
Thomas – Tweeling

Johannes – betekent genade. God geeft Liefde. De sprinkhanen verwijzen naar Johannes de Doper die in de woestijn van sprinkhanen leefde. “Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God” Efeziërs 2:8 HTB
Marcus – betekent ’toegewijd aan Mars’.” En “Marcus is een Latijnse naam. Het is vermoedelijk een afleiding van Mars, de god van de oorlog

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel

Geschilderde Bijbelse naam

Naam aller namen

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet’

Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn’

Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel

Vrij en onvrij

Het thema vrij/onvrij is  vanaf  maart 2020 actueel, corona heeft veel teweeggebracht. Onze vrijheid werd ingeperkt, we werden aan het denken gezegd: hoe vrij kun je, mag je zijn. Daarom hebben wij biddend en Bijbellezend geworsteld om dit thema uit te beelden.

De strik brak los en wij zijn vrij geraakt.
De Heer is ons tot hulp op ons gebed,
Die God , die aard’ en hemel heeft gemaakt !

Vrijgekocht door het bloed van het Lam.

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent één in Christus Jezus.

Die op de derde dag is opgestaan. Opgevaren naar de hemel. De steen rolt weg. De weg is vrij. Opstanding. Kracht naar Boven, waar Hij weer is in ’t hemels licht bij zijn Vader.

 

Vrij en onvrij

 

 

Wilt u reageren? Graag!

   

  Gepubliceerd
  Gecategoriseerd als Bijbel

  Herstart Beeldend Bijbellezen

  Wij zagen hoe het spoor van God… Wij zagen mensen teer en fier, bloeien in steenwoestijnen.

  Beeldend Bijbellezen start weer!

   

   

   

   

  Na 8 maanden is er weer een bijeenkomst van Beeldend
  Bijbellezen. Wat doen wij? We geven bepaalde
  Bijbelgedeeltes of Bijbelse thema’s creatief weer. Dat kan
  met collages van krantenknipsels, lettering, tekenen,
  textielcreaties, verven of ruimtelijk met klei, gasbeton
  enz.

  Zaterdagmorgen 19 juni om kwart voor 10 staat de
  koffie/thee klaar. De 2 thema’s zijn: Vrij/onvrij en het
  Bijbelboek Openbaringen: voor ieder vrij om daar iets uit
  te kiezen.

  Meld je aan via de mail:
  Janneke Hooghuis: hooghuis.js56@gmail.com
  Piet Kaldewaij: pkaldewaij@live.n

  Gepubliceerd
  Gecategoriseerd als Bijbel