Het nieuwe Jeruzalem

Hij zal al hun tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

Openbaring 21:4b