Vogels in de Bijbel

Het was heerlijk om weer samen te komen en te lezen uit de Bijbel. Er zijn prachtige werken gemaakt van bovenstaand thema.

 Start-sept-2020 

Er viel wat te halen in de tempel voor mussen en zwaluwen.

Psalm 84 vers 2

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In ’t kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.

De arend is een geweldig scheppingswonder van God. Met recht wordt hij de meest majestueuze van alle vogels genoemd. In de Bijbel komt de arend maar liefst 38 keer voor. Geen andere vogel wordt zo vaak genoemd. In de arend leren we veel over God en over onszelf. Het kleine arendje komt hoog in de bergen uit het ei. In het begin stopt moederarend het voedsel rechtstreeks in z’n open bekje. Dan komt de dag dat moederarend wel over het nest vliegt, maar geen voedsel meer bij zich heeft. De jonge arend, die er florissant uitzag, wordt magerder. Eerst was hij te vet om te vliegen, maar zijn lichaam wordt nu steeds lichter. Heel af en toe krijgt hij nog iets te eten, maar hij wil veel meer. Dan vliegt een van de ouderarenden met een lekkere prooi rakelings langs het nest. En later nog eens. En soms zelfs tegen het nest. Het jong verliest zijn evenwicht, valt uit het nest en dreigt te pletter te vallen. Dan duikt moederarend pijlsnel onder het jong om het op te vangen op haar vleugels.

Ook in ons leven komen er momenten dat we ons veilige nest moeten verlaten. Dat vinden we niet altijd prettig. De jonge arend was uitgehongerd en moest voedsel hebben om te overleven. Het jong moest zelf gaan vliegen, maar de moederarend bleef in de buurt. Zo wil en zal God ook voor ons zorgen. In Exodus 19:4 lezen we de mooie woorden dat de Here het volk Israël op arendsvleugelen heeft gedragen. In het beeld van de arend zien we Hemzelf. Zie ook Deuteronomium 32:11 en 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooklinkedin
Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Bijbel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *